2021JABAスポニチ 3/10 岩槻川通球場
明治安田生命 12 - 9 東芝
1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
明治安田生命 0 0 4 1 0 7 0 0 0
12
15 1
東芝 0 1 0 0 0 4 2 2 0
9
9 1

過去対戦

2019/08/09 東芝 8 試合終了 2 明治安田生命 岩槻川通球場
2019/08/09 13:49 岩槻川通球場
東芝 8 試合終了 2 明治安田生命
2019/08/09 東芝 8 試合終了 2 明治安田生命 岩槻川通球場
2019/08/09 12:30 岩槻川通球場
東芝 8 試合終了 2 明治安田生命